Waarom geeuwen Honden (En wat betekent het)?


Uw hond geeuwt omdat u saai bent – als u leuker was, zou uw arme hond niet zo vaak geeuwen.

Afgezien van de grappen, gapen van honden is een interessant onderwerp. Waarom geeuwen honden? Vervult het dezelfde functie of krabt het dezelfde jeuk als voor ons? Geeuwen honden ook onderling, zoals mensen dat doen?

Schenk jezelf een kop koffie in en we duiken meteen in het vaak slaperige onderwerp.

Wat is een geeuw precies?

Geeuwen is een van die grappige dingen die onmiddellijk herkenbaar zijn, maar moeilijk met woorden te beschrijven. Verschillende autoriteiten definiëren geeuwen op subtiel verschillende manieren, maar de meeste definities omvatten de volgende componenten:

  • Een opening van het kaakgewricht en de mond
  • De snelle inademing van lucht
  • Het uitzetten van de longen en het optillen van de borstkas

Mensen spannen ook een spier in het oor aan – de tensor tympani genaamd – wanneer zij geeuwen, waardoor het trommelvlies wordt gespannen en de geeuwer inwendig een rommelend geluid hoort.

Geeuwen gaat vaak gepaard met vocalisaties. Bij mensen hebben de geluiden vaak iets Chewbacca-achtigs, maar honden hebben de neiging een hoge jankstem uit te stoten wanneer ze geeuwen. Bovendien sluiten veel dieren hun ogen wanneer zij geeuwen, maar dit is niet verplicht, zoals het geval is wanneer u niest.

Waarom gapen wij (mensen)?

Wetenschappers proberen al lang uit te zoeken welke factoren een rol spelen bij het geeuwen van mensen, maar ze zijn het nog steeds niet eens. Geeuwen komt het meest voor vlak voor het slapen of wakker worden, maar het kan ook in een aantal andere omstandigheden voorkomen.

Mensen geeuwen bijvoorbeeld wanneer ze zich vervelen, of wanneer ze in een warme kamer rondhangen (koude temperaturen lijken de prevalentie van geeuwen te verminderen). Geeuwen wordt ook teweeggebracht door enkele medicinale en recreatieve drugs, zoals respectievelijk selectieve serotonine heropname remmers (SSRI’s) en op fycobiline gebaseerde hallucinogenen.

Het is moeilijk gebleken een theorie te construeren die deze uiteenlopende triggers verklaart. Enkele van de belangrijkste verklaringen die zijn voorgesteld om te verklaren waarom we geeuwen zijn echter:

Geeuwen zorgt voor een plotselinge toevloed van zuurstof, wat vermoeide hersenen kan helpen ontwaken.

Gapen kan dienen om de hersenen af te koelen via het snel inademen van lucht.

Geeuwen kan dienen als sociaal smeermiddel en een vorm van non-verbale communicatie.

Het is ook belangrijk om de mogelijkheid te overwegen dat geeuwen helemaal geen evolutionair doel dient. Misschien is het gewoon een biologische fout die vroeg in de stamboom van de gewervelden is ontstaan. Het kan zelfs een belangrijk doel hebben gediend voor sommige voorouderlijke soorten, die al lang verdwenen zijn.

Maar omdat gapen niet echt problemen oplevert, is het in de evolutie blijven bestaan.

Waarom gapen honden (en andere dieren)?

Een verscheidenheid van soorten, die de meeste takken van de tetrapodenboom vertegenwoordigen (tetrapoden zijn dieren met vier poten, waaronder amfibieën, reptielen en zoogdieren), vertonen geeuwgedrag.

Naast katten, honden en andere bekende dieren gapen ook pinguïns, cavia’s en slangen!

Het is echter belangrijk te begrijpen dat dieren om geheel andere redenen kunnen geeuwen dan mensen (wat die redenen ook mogen zijn). Zoals u zich kunt voorstellen, is het moeilijk om de redenen te bestuderen waarom andere dieren geeuwen. De meesten reageren niet op vragen, dus moeten we hun gedrag, bloedchemie en andere subtiele aanwijzingen proberen te interpreteren.

Sommige dieren, bijvoorbeeld, blijken te geeuwen als een expliciete vorm van communicatie. Chimpansees geeuwen als een manier om tegenstanders te bedreigen (naast andere redenen), net als cavia’s. Aan de andere kant van het spectrum, gapen pinguïns en sommige andere vogels vaak in baltsrituelen.

Honden gapen om een aantal verschillende redenen, waaronder communicatie.

Zo geeuwen honden vaak voor het slapengaan of kort na het ontwaken, net zoals hun baasjes doen. Maar zij geeuwen ook in andere omstandigheden – bijzonder stressvolle situaties. Het kan gaan om intimiderende sociale interacties of moeilijke trainingsprocedures; beide lokken vaak gaapgedrag uit.

In feite hebben onderzoekers ontdekt dat gestresste honden meer geneigd zijn te gapen dan hun kalmere tegenhangers. Een studie van honden in een asiel toonde aan dat honden met verhoogde speeksel cortisol niveaus (die worden gebruikt als een chemische indicator van stress) meer kans hadden om te gapen dan honden die niet zo gestrest waren.

Maar er is meer aan de hand dan dat. Gapen van honden blijkt ook een rol te spelen bij het de-escaleren van spanning en het vermijden van conflicten. Het duidt niet op onderdanigheid, en het wordt zelfs vertoond door dominante honden.

Is gapen een indicatie voor een probleem?

Het gapen van honden is normaal gesproken niet schadelijk voor de gezondheid, maar als het ongewoon vaak voorkomt, is het verstandig om uw dierenarts te raadplegen. De kans is groot dat je geeuwende pup helemaal in orde is, maar het is altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Noteer de omstandigheden rond het geeuwgedrag van uw hond, want dit kan een aanwijzing zijn voor de ernst van het probleem.

Honden die bijvoorbeeld veel geeuwen voor het slapen gaan of nadat ze zijn opgestaan uit een dutje, zijn waarschijnlijk gewoon moe. Hoewel we misschien niet begrijpen waarom geeuwen en vermoeidheid met elkaar in verband staan, lijkt het een onschuldig en natuurlijk verband te zijn.

Maar als uw hond in andere omstandigheden geeuwt, zoals tijdens sociale interacties, kunt u de kwestie met uw dierenarts of een dierengedragstherapeut bespreken. Hoewel dit geen reden tot bezorgdheid hoeft te zijn, kan dit soort geeuwen erop wijzen dat uw hond zich gestrest voelt, en het is de moeite waard om te begrijpen welke andere factoren een rol kunnen spelen waardoor uw hond zich angstig voelt.

Op dezelfde manier, als uw hond geeuwt tijdens gehoorzaamheidstraining, kan het zijn dat ze niet geniet van de activiteit. Ze kan gestrest zijn door de training en reageren door te gapen.

Is gapen van een hond besmettelijk?

Een van de coolste dingen van geeuwen is dat het zich kan verspreiden over een groep mensen. We hebben dit allemaal wel eens zien gebeuren, of het nu tijdens een lange vergadering gebeurt of tijdens het kijken naar een film met vrienden laat op de avond. Eén persoon begint de ketting, en voor je het weet, heeft iedereen gereageerd met zijn eigen geeuw.

Dit blijkt ook bij veel dieren het geval te zijn! Besmettelijk gapen is gedocumenteerd bij verschillende andere primatensoorten,en een studie uit 2008 documenteerde het feit dat ook honden vatbaar zijn voor besmetting van geeuwen. Met name honden blijken te geeuwen als reactie op hun baasjes. In feite lijken zij sterker beïnvloed te worden door het geeuwen van hun eigenaar dan door hun eigen interne triggers!

Zoals het geval is wanneer ze naar elkaar geeuwen, kunnen honden die geeuwen in de aanwezigheid van hun mensen proberen de spanning te deëscaleren.

***

Geeuwt uw hond veel? Geeuwt ze als reactie op jou? Geeuwt u als antwoord op haar? Laat ons weten wat jouw ervaringen zijn met dit vreemde biologische fenomeen in de reacties hieronder!

 

 

 

Recent Posts